1950Item No. 0500 
Model .1950 Ford Woody Wagon
1:32

1951

                                       

Item No. 0511                                                                           Item No. 0512 
Model .1951 Ford  Crestliner                                                Model .1951 Ford Customer Convertible
1:32                                                                                              1:32

Item No. 0510 
Model .1951 Ford Custom Crestliner 
1:32

1954Item No. 0540 
Model .1954 Ford Customline
1:32

1955

                                             

Item No. 0550                                                                              Item No. 0551 
Model .1955 Ford Thunderbird                                               Model .1955 Ford Thunderbird RED
1:32                                                                                                 1:32
Item No. 0552 
Model .1955 Ford Thunderbird Convertible
1:32

1956

                                               

Item No. 0560                                                                        Item No. 0561 
Model .1956 Ford Fairlane Skyliner                                 Model .1956 Ford Fairlane Crown Victoria
1:32                                                                                           1:32

1957

                                              

Item No. 0570                                                                         Item No. 0571 
Model .1957 Ford Skyliner                                                  Model .1957 Ford Convertible
1:32                                                                                            1:32

1958

                                               

Item No. 0581                                                                          Item No. 0582  
Model .1958 Ford Fairlane Sunliner Convertible          Model .1958 Ford Fairlane Police Car 
1:32                                                                                             1:32

                                            

Item No. 0584                                                                         Item No. 0585  
Model .1958 Ford Edsel Citation                                         Model .1958 Ford Thunderbird
1:32                                                                                            1:32

                                       
    
Item No. 0580                                                                           Item No. 0583 
Model .1958 Ford Fairlane 500                                            Model .1958 Ford Thunderbird Convertible
1:32                                                                                              1:32
  Item No. 0586 
Model .1958 Ford Fairlane 500 Twon Victoria
1:32